Home / Chi Bộ Đảng

Chi Bộ Đảng

Bí thư Chi bộ:           Đ/c: Võ Thị Kiệm

Phó BT Chi bộ:         Đ/c: Nguyễn Quỳnh Vân

Đảng viên:                 Nguyễn Thị Ái

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Hương Giang

Trần Thị Thương

Nguyễn Thị Hồng Liên

Đặng Thị Tuyết Mai

Phan Thị Hồng Tuyên

Phan Thị Thùy Trang