Home / Tin tức - Hoạt động / Tin giáo dục / Ôn tập trực tuyến

Ôn tập trực tuyến

Tên đăng nhập: chungemvuihoc

Mật khẩu: ledinhchinh

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Nhấp vào đây để xem kết quả làm bài trực tuyến

Những trang web hỗ trợ học trực tuyến khác

 

Một số tệp tin đính kèm (Nhấp chuột vào các đề đã có để tải tài liệu)

 

Khối Môn Các đề bài tập
Khối 1 Toán ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8  ĐỀ 9    
Khối 1 Tiếng Việt ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5  ĐỀ 6  ĐỀ 7  ĐỀ 8      
Khối 1 Tiếng Anh Bài tập                    
 
Khối 2 Toán ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10  
Khối 2 Tiếng Việt ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9    
Khối 2 Tiếng Anh Bài tập                    
 
Khối 3 Toán ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10
Khối 3 Tiếng Việt ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8
Khối 3 Tiếng Anh Bài tập 1 Bài tập 2                
 
Khối 4 Toán ĐỀ-1 ĐỀ-2 ĐỀ-3 ĐỀ-4 ĐỀ-5  ĐỀ-6 ĐỀ-7 ĐỀ-8 ĐỀ-9 ĐỀ-10 ĐỀ-11
Khối 4 Tiếng Việt ĐỀ-1 ĐỀ-2 ĐỀ-3 ĐỀ-4   ĐỀ-5 ĐỀ-6 ĐỀ-7  ĐỀ-8  ĐỀ-9 ĐỀ-10 ĐỀ-11
Khối 4 Tiếng Anh Bài tập 1 Bài tập 2                 
 
Khối 5 Toán ĐỀ 1 ĐỀ 2  ĐỀ 3  ĐỀ 4  ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10 ĐỀ 11
Khối 5 Tiếng Việt ĐỀ 1 ĐỀ 2  ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10 ĐỀ 11
Khối 5 Tiếng Anh Bài tập 1 Bài tập 2                 

 

Tiếp theo

Thông báo về việc nghỉ học do mưa lũ

    Do tình hình mưa lũ phức tạp nên học sinh được nghỉ học …

2 comments

  1. đề số 4 tiếng việt khối lớp 5 bị gửi lộn file

Trả lời Phan Việt Hoàng Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *