Home / Tin tức - Hoạt động / Tin giáo dục / Ôn tập trực tuyến

Ôn tập trực tuyến

Tên đăng nhập: chungemvuihoc

Mật khẩu: ledinhchinh

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Nhấp vào đây để xem kết quả làm bài trực tuyến

Những trang web hỗ trợ học trực tuyến khác

 

Một số tệp tin đính kèm (Nhấp chuột vào các đề đã có để tải tài liệu)

 

Khối Môn Các đề bài tập
Khối 1 Toán ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8  ĐỀ 9    
Khối 1 Tiếng Việt ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5  ĐỀ 6  ĐỀ 7  ĐỀ 8      
Khối 1 Tiếng Anh Bài tập                    
 
Khối 2 Toán ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10  
Khối 2 Tiếng Việt ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9    
Khối 2 Tiếng Anh Bài tập                    
 
Khối 3 Toán ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10
Khối 3 Tiếng Việt ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8
Khối 3 Tiếng Anh Bài tập 1 Bài tập 2                
 
Khối 4 Toán ĐỀ-1 ĐỀ-2 ĐỀ-3 ĐỀ-4 ĐỀ-5  ĐỀ-6 ĐỀ-7 ĐỀ-8 ĐỀ-9 ĐỀ-10 ĐỀ-11
Khối 4 Tiếng Việt ĐỀ-1 ĐỀ-2 ĐỀ-3 ĐỀ-4   ĐỀ-5 ĐỀ-6 ĐỀ-7  ĐỀ-8  ĐỀ-9 ĐỀ-10 ĐỀ-11
Khối 4 Tiếng Anh Bài tập 1 Bài tập 2                 
 
Khối 5 Toán ĐỀ 1 ĐỀ 2  ĐỀ 3  ĐỀ 4  ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10 ĐỀ 11
Khối 5 Tiếng Việt ĐỀ 1 ĐỀ 2  ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5 ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10 ĐỀ 11
Khối 5 Tiếng Anh Bài tập 1 Bài tập 2                 

 

Tiếp theo

CHÀO NĂM HỌC MỚI 2021-2022

     Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *