Home / Hội đồng sư phạm

Hội đồng sư phạm

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1 Võ Thị Kiệm  01/01/1967 Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thụy Hạ Dung Phó hiệu trưởng
3 Trần Thị Lan  1980 Giáo viên
4 Võ Thị Thương 1992 Giáo viên
5 Định Thị Liên Hồi Nhân viên Thư viện
6 Cù Thị Thanh Hường Giáo viên  Tiếng anh
7 Huỳnh Thị Hà Giáo viên
8 Lê Thị Thúy Thanh Giáo viên Mỹ thuật
9 Nguyễn Thị Hảo Nhân viên Văn thư
10 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên
11 Nguyễn Thị Ly Ny Giáo viên
12 Nguyễn Thị Phương Giáo viên
13 Nguyễn Thị Sa Lem Giáo viên Tiếng anh
14 Nguyễn Trân Thanh Thuận Giáo viên
15 Phạm Thị Hồng Tuyên Giáo viên Âm nhạc
16 Phạm Thị Thùy Trang Giáo viên
17 Phan Việt Hoang 24/01/1987 Giáo viên Tin học