Home / Chi Đoàn

Chi Đoàn

DANH SÁCH

ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

– Hoàng Ngọc Thanh Thủy – Bí thư Chi đoàn

– Huỳnh Thị Hà                    – Phó BT chi đoàn

– Tạ Thanh Kiếm                  – Ủy viên