Home / Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

DANH SÁCH

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

–         Bà Võ Thị Kiệm – Hiệu trưởng nhà trường

–         Bà Nguyễn Quỳnh Vân – Phó Hiệu trưởng